Dla naszych klientów oferujemy usługi serwisowe zarówno w naszej siedzibie w Kielcach jak i w siedzibie klienta. We provide our customers with the following services on-site or in our workshop:

  • Naprawy i regulacje produktów Chemar i Provalve oraz innych marek
  • Okresowe przeglądy armatury
  • Nastawy zaworów bezpieczeństwa
  • Badania nieniszczące korpusów zaworów w aplikacjach krytycznych
  • Inne

Magdalena Gręda

Phone: +48 667160 087

E-mail: